Градове и курорти

Последни новини

Данъци и такси при придобиването на недвижим имот в България

В България всяко населено място (град, село, селище)  принадлежат към отделна община. Всички обекти на нашата компания са построени в град Бургас, който се числи към община Бургас. Данъците за придобиване на собственост върху недвижим имот зависят от месторазположението на обекта и трябва да се заплатят от купувача.

При прехвърлянето на собственост върху недвижим имот в бургаска община очаквайте да платите следните данъци и такси:

Местен данък – 2,5%.

Всяка сделка с недвижими имоти в Република България се облага с местен данък по закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). При покупко-продажба на недвижим имот размерът на местния данък е 2,5 % и се изчислява според продажната цена на недвижимия имот по нотариален акт. Предметът на такава сделка се изчислява от нотариуса.

•  Нотариална такса – от 1 000 до 3 000 лева

Нотариалната такса се определя от нотариуса на основание на стойността на покупко-продажбата на недвижимия имот, в съответствие със законодателството (ЗННД).

Такса за регистрация – 0,01%

Таксата за регистрация внасят в Държавната регистрационна палата след финализирането на сделката от нотариуса. Тя се определя от стойността на недвижимия имот по нотариален акт.

За да пресметнете какви данъци и такси ще Ви очакват при прехвърлянето на собствеността върху недвижим имот, можете да се възползвате от калкулатор, който изчислява размера на нотариалния данък, местния общински данък, таксата за регистрация на придобивания недвижим имот (без адвокатския хонорар).

Трябва да напишете в графата „стойност на сделката“ стойността на недвижимия имот, която ще бъде вписана в нотариалния акт, или данъчната оценка върху недвижимия имот, която можете да разберете от мениджърите на компанията от отдел дивелопмент.

 

Специални условия

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com