Google+

Градове и курорти

Последни новини

Контакти

+359 887 627 500

orangehomebg

Промоци и намаления

Препродажби

Най-търсени

Цена: € 38,000
Hot Offer!!
Цена: € 210,000
Hot Offer!!
Цена: € 42,000€ 32,000
Hot Offer!!
Цена: € 3,800€ 2,800
Цена: € 33,500
Hot Offer!!
Цена: € 72,947€ 60,804
Hot Offer!!
Цена: € 65,000€ 55,000
Hot Offer!!
Цена: € 16,000
Hot Offer!!
Цена: € 248,500

Корпоративен данък

Корпоративен данък

Дружествата, регистрирани в България, плащат корпоративен данък . Корпоративен данък плащат и чуждестранните юридически лица, които извършват дейност в България чрез място на стопанска дейност. Дружествата, които не са регистрирани в България и не извършват дейност в страната чрез място на стопанска дейност плащат данък само върху доходите, получени от източник в България.

Корпоративният данък е 10% и се регулира от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Корпоративен данък се плаща също от местните юридически лица, които не са търговци, за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон или от отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

Кой трябва да плаща корпоративен данък?

  • Български юридически лица - търговски дружества.
  • Български юридически лица, които не са търговци за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон или от отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.
  • Български неперсонифицирани дружества.
  • Чуждестранни юридически лица, извършващи дейност в България чрез място на стопанска дейност.
  • Чуждестранни неперсонифицирани дружества, извършващи търговска дейност в България чрез място на стопанска дейност.

Изпрати запитване

Изпрати запитване

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Горещи оферти

Специални условия

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com